ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: number تصديق number تلفظ ها