ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Number

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: Number تصديق Number تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا