زبان: ایرلندی [ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: male given name

تصديق male given name تلفظ ها