ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male given name (از Bram به Cairbre)

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: male given name تصديق male given name تلفظ ها