زبان: ایرلندی [ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: greeting

تصديق greeting تلفظ ها