ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به greeting

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: greeting تصديق greeting تلفظ ها