زبان: ایرلندی [ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: family name (anglicised)

تصديق family name (anglicised) تلفظ ها