ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به family name (anglicised)

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: family name (anglicised) تصديق family name (anglicised) تلفظ ها