زبان:

ایرلندی

[ga]

بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: family name

تصديق family name تلفظ ها