ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به family name (از به )

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: family name تصديق family name تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "family name".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟