ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Donegal dialect

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: Donegal dialect تصديق Donegal dialect تلفظ ها