ایرلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به body

زبان: ایرلندی [ga] بازگشت به ایرلندی

دسته بندی: body تصديق body تلفظ ها