زبان: ایرلندی [Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.295
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.456
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48.179
  • ایرلندی

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه