ایرلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ایرلندی [Gaeilge] پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.129
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.102
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48.819
ایرلندی

عكس از beamillion