زبان: ایرلندی [Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.307
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.430
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48.181
  • ایرلندی عكس از Brendan