ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.431
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.429
  • واژه‌های تلفظ نشده: 123
  • ایرلندی عكس از Brendan
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه