ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.358
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.922
  • واژه‌های تلفظ نشده: 134
  • ایرلندی عكس از Brendan