ایرلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ایرلندی [Gaeilge] پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.130
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.104
  • واژه‌های تلفظ نشده: 48.825
ایرلندی

عكس از beamillion