ایرلندی راهنمای تلفظ

[Gaeilge]

پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.500
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.809
  • واژه‌های تلفظ نشده: 499
  • ایرلندی عكس از Brendan