ایرلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ایرلندی [Gaeilge] پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 980
  • واژه های تلفظ شده: 11.036
  • واژه های تلفظ نشده: 49
ایرلندی

عكس از beamillion