ایرلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ایرلندی [Gaeilge] پيوستن به تلفظ های ایرلندی

  • شمار متكلمان: 94.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.055
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.886
  • واژه‌های تلفظ نشده: 56
ایرلندی

عكس از beamillion