فریزی غربی واژه های تلفظ نشده (از Öömrang به telluur)

زبان: فریزی غربی [Frysk] بازگشت به فریزی غربی

224 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فریزی غربی [Frysk]
 • ضبط تلفظ ÖömrangÖömrang [Amrum auf Friesisch]
 • ضبط تلفظ trakuglitrakugli [shirt]
 • ضبط تلفظ OomramOomram [Amrum]
 • ضبط تلفظ WattjeWattje [name, Frisian, german, dutch]
 • ضبط تلفظ magymagy [Surname - french]
 • ضبط تلفظ AmtAmt [store]
 • ضبط تلفظ eateat [verb, пища, food, Oxford 3000]
 • ضبط تلفظ oarrememoarremem [grandmother]
 • ضبط تلفظ VerwijsVerwijs [surname]
 • ضبط تلفظ MeylhofMeylhof [surname]
 • ضبط تلفظ OstfriesenOstfriesen [people]
 • ضبط تلفظ mennemenne [ige, name, German names]
 • ضبط تلفظ SaksenSaksen [zelfstandig naamwoord]
 • ضبط تلفظ meinoumeinou
 • ضبط تلفظ sinksink [verb, chemical element, food]
 • ضبط تلفظ samariumsamarium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element, zelfstandig naamwoord]
 • ضبط تلفظ ScandiumScandium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ strontiumstrontium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ TechnetiumTechnetium [elements, chemistry, periodic table, chemical element]
 • ضبط تلفظ terbiumterbium [elements, chemistry, periodic table, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • ضبط تلفظ ThalliumThallium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThoriumThorium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ ThuliumThulium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ VanadiumVanadium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ xenonxenon [elements, kemi, substantiv, chemical element, főnév, kémiai elemek, noun]
 • ضبط تلفظ uraniumuranium [chemical element]
 • ضبط تلفظ ytterbiumytterbium [elements, chemistry, periodic table, metals, noun, materials, chemical element]
 • ضبط تلفظ yttriumyttrium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ zirkoniumzirkonium [elements, metals, noun, materials, kemi, substantiv, chemical element]
 • ضبط تلفظ telluurtelluur [chemical element]
1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی