فریزی غربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به seasons

زبان: فریزی غربی [fy] بازگشت به فریزی غربی

دسته بندی: seasons تصديق seasons تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "seasons". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا