فریزی غربی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به bridge

زبان: فریزی غربی [fy] بازگشت به فریزی غربی

دسته بندی: bridge تصديق bridge تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "bridge". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا