فریزی غربی راهنمای تلفظ

[Frysk]

پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 36
  • واژه‌های تلفظ شده: 279
  • واژه‌های تلفظ نشده: 370