زبان: فریزی غربی [Frysk]

پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30
  • واژه‌های تلفظ شده: 265
  • واژه‌های تلفظ نشده: 224