فریزی غربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فریزی غربی [Frysk] پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 28
  • واژه‌های تلفظ شده: 180
  • واژه‌های تلفظ نشده: 307

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید