فریزی غربی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فریزی غربی [Frysk] پيوستن به تلفظ های فریزی غربی

  • شمار متكلمان: 500.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22
  • واژه های تلفظ شده: 168
  • واژه های تلفظ نشده: 301