فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbes en Français (از je désire به nous abaissons)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: verbes en Français تصديق verbes en Français تلفظ ها