فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sports (از danse originale به performants)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: sports تصديق sports تلفظ ها