فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sailing (از vive-eau به coefficient de marée)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: sailing تصديق sailing تلفظ ها