فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به people (از queue به Jean-Marc Berset)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها