فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به people (از André Maschinot به Joël Jeannot)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها