فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به people (از intelligentsia به Jean-Baptiste Bessières)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: people تصديق people تلفظ ها