زبان:

فرانسوی

[fr]

بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: people

تصديق people تلفظ ها