فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Navigation (از route به un grain)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: Navigation تصديق Navigation تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی