فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به history (از Waterloo به Le grand Cirque)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: history تصديق history تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی