فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به aircraft (از revêtement travaillant به effet de sol)

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: aircraft تصديق aircraft تلفظ ها