فرانسوی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به aircraft

زبان: فرانسوی [fr] بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: aircraft تصديق aircraft تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی