زبان:

فرانسوی

[fr]

بازگشت به فرانسوی

دسته بندی: adverbes

تصديق adverbes تلفظ ها