فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 25.011
  • واژه‌های تلفظ شده: 120.001
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.035
  • فرانسوی عكس از Luke Ma
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه