زبان: فرانسوی [Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 23.849
  • واژه‌های تلفظ شده: 110.259
  • واژه‌های تلفظ نشده: 275
  • فرانسوی عكس از Luke Ma