فرانسوی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فرانسوی [Français] پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 21.203
  • واژه‌های تلفظ شده: 101.086
  • واژه‌های تلفظ نشده: 84
فرانسوی

عكس از aeruginosa