فرانسوی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فرانسوی [Français] پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 19.903
  • واژه‌های تلفظ شده: 98.912
  • واژه‌های تلفظ نشده: 45
فرانسوی

عكس از aeruginosa