فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 27.111
  • واژه‌های تلفظ شده: 131.920
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.531
  • فرانسوی عكس از Luke Ma
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه