فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24.147
  • واژه‌های تلفظ شده: 111.641
  • واژه‌های تلفظ نشده: 619
  • فرانسوی عكس از Luke Ma