فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 24.507
  • واژه‌های تلفظ شده: 113.188
  • واژه‌های تلفظ نشده: 621
  • فرانسوی عكس از Luke Ma