فرانسوی راهنمای تلفظ

[Français]

پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 29.037
  • واژه‌های تلفظ شده: 138.505
  • واژه‌های تلفظ نشده: 361
  • فرانسوی عكس از Luke Ma
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه