فرانسوی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فرانسوی [Français] پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 18.557
  • واژه های تلفظ شده: 96.262
  • واژه های تلفظ نشده: 91
فرانسوی

عكس از aeruginosa