فرانسوی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فرانسوی [Français] پيوستن به تلفظ های فرانسوی

  • شمار متكلمان: 290.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 20.791
  • واژه‌های تلفظ شده: 100.372
  • واژه‌های تلفظ نشده: 80
فرانسوی

عكس از aeruginosa