فاروئی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Sterk sögn

زبان: فاروئی [fo] بازگشت به فاروئی

دسته بندی: Sterk sögn تصديق Sterk sögn تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Sterk sögn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا