فاروئی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nome proprio di persona

زبان: فاروئی [fo] بازگشت به فاروئی

دسته بندی: nome proprio di persona تصديق nome proprio di persona تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "nome proprio di persona". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا