فاروئی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first names

زبان: فاروئی [fo] بازگشت به فاروئی

دسته بندی: first names تصديق first names تلفظ ها

9 كلمات برچسب زده شده با عنوان "first names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا