فاروئی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Faroe Islands

زبان: فاروئی [fo] بازگشت به فاروئی

دسته بندی: Faroe Islands تصديق Faroe Islands تلفظ ها