فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به occupation

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: occupation تصديق occupation تلفظ ها