زبان:

فنلاندی

[fi]

بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها