فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به noun (از rekombinaatio به strontium)

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: noun تصديق noun تلفظ ها