فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به mushroom

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: mushroom تصديق mushroom تلفظ ها