فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به food items

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: food items تصديق food items تلفظ ها