فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به flicknamn

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: flicknamn تصديق flicknamn تلفظ ها