فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first name

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: first name تصديق first name تلفظ ها