فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به elements (از titaani به Osmium)

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: elements تصديق elements تلفظ ها