فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Bird species (از helmipöllö به avosetti)

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: Bird species تصديق Bird species تلفظ ها