فنلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: فنلاندی [fi] بازگشت به فنلاندی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها