فنلاندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فنلاندی [Suomi] پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 987
  • واژه های تلفظ شده: 46.891
  • واژه های تلفظ نشده: 881
فنلاندی

عكس از Letcombe