فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.330
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.650
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.292
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه