فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.442
  • واژه‌های تلفظ شده: 55.866
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.093
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic