فنلاندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فنلاندی [Suomi] پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.151
  • واژه‌های تلفظ شده: 49.635
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.977
فنلاندی

عكس از Letcombe