زبان: فنلاندی [Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.225
  • واژه‌های تلفظ شده: 51.712
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.626
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic