فنلاندی راهنمای تلفظ

[Suomi]

پيوستن به تلفظ های فنلاندی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.345
  • واژه‌های تلفظ شده: 54.884
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.141
  • فنلاندی عكس از Tarja Mitrovic