زبان: فارسی [fa]

بازگشت به فارسی

دسته بندی: socio-political terms

تصديق socio-political terms تلفظ ها