فارسی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به پرنده ایرانی

زبان: فارسی [fa] بازگشت به فارسی

دسته بندی: پرنده ایرانی تصديق پرنده ایرانی تلفظ ها