فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.843
  • واژه‌های تلفظ شده: 48.950
  • واژه‌های تلفظ نشده: 664
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه