فارسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فارسی [پارسی] پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.696
  • واژه‌های تلفظ شده: 44.228
  • واژه‌های تلفظ نشده: 68
فارسی

عكس از seier+seier+seier