فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.015
  • واژه‌های تلفظ شده: 45.497
  • واژه‌های تلفظ نشده: 256
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg