فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 6.395
  • واژه‌های تلفظ شده: 50.526
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1.047
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه