فارسی راهنمای تلفظ

[پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.131
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.688
  • واژه‌های تلفظ نشده: 37
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه