زبان: فارسی [پارسی]

پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.771
  • واژه‌های تلفظ شده: 44.485
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
  • فارسی عكس از Blondinrikard Fröberg