فارسی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فارسی [پارسی] پيوستن به تلفظ های فارسی

  • شمار متكلمان: 85.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.659
  • واژه‌های تلفظ شده: 44.062
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1
فارسی

عكس از seier+seier+seier

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید