باسک واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: باسک [eu] بازگشت به باسک

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها

19 كلمات برچسب زده شده با عنوان "verb". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا