باسک واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به medicine

زبان: باسک [eu] بازگشت به باسک

دسته بندی: medicine تصديق medicine تلفظ ها