زبان: باسک [eu]

بازگشت به باسک

دسته بندی: Animal

تصديق Animal تلفظ ها