باسک راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: باسک [Euskara] پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 278
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.092
  • واژه‌های تلفظ نشده: 33
باسک

عكس از David Gil Oliva