باسک راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: باسک [Euskara] پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 290
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.097
  • واژه‌های تلفظ نشده: 93
باسک

عكس از David Gil Oliva