باسک راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: باسک [Euskara] پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 259
  • واژه های تلفظ شده: 8.783
  • واژه های تلفظ نشده: 22
باسک

عكس از David Gil Oliva