باسک راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: باسک [Euskara] پيوستن به تلفظ های باسک

  • شمار متكلمان: 600.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 272
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.064
  • واژه‌های تلفظ نشده: 5
باسک

عكس از David Gil Oliva

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید