زبان: اتون [Eton]

پيوستن به تلفظ های اتون

  • شمار متكلمان: 52.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 36

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد