زبان:

استونیایی

[et]

بازگشت به استونیایی

دسته بندی: Numbers

تصديق Numbers تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟