استونیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element

زبان: استونیایی [et] بازگشت به استونیایی

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها