زبان: استونیایی [et]

بازگشت به استونیایی

دسته بندی: chemical element

تصديق chemical element تلفظ ها