استونیایی راهنمای تلفظ

[Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 237
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.365
  • واژه‌های تلفظ نشده: 420
  • استونیایی عكس از Poco a poco