استونیایی راهنمای تلفظ

[Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 266
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.918
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.768
  • استونیایی عكس از Poco a poco