زبان: استونیایی [Eesti]

پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 228
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.355
  • واژه‌های تلفظ نشده: 300
  • استونیایی عكس از Poco a poco