استونیایی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: استونیایی [Eesti] پيوستن به تلفظ های استونیایی

  • شمار متكلمان: 1.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 189
  • واژه های تلفظ شده: 6.879
  • واژه های تلفظ نشده: 159