اسپانیایی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verbos (از contender به patrocinar)

زبان: اسپانیایی [es] بازگشت به اسپانیایی

دسته بندی: verbos تصديق verbos تلفظ ها